اگر از دارندگان یک آی دیوایس نظیر آی پاد،‌ آیفون و آی پد باشید می دانید سیستم کاپی پیست متن در این دستگاه ها بسیار راحت بوده و شما بعد از سلکت کردن متن می توانید گزینه هایی نظیر کاپی ،‌ کات ، پیست و یا جستجو در سایت ها و یا دیکشنری را بدون انجام کار خاصی مشاهده نمایید. اما این سیستم در مک وجود ندارد و شما باید بعد از سلکت کردن یک متن روی آن رایت کلیک کرده تا گزینه ها در اختیار شما قرار گیرد. در این پست نرم افزار کوچکی را خدمتتان معرفی می کنم که سیستم Copy-Paste مک را نیز به مانند iOS کرده و کار شما را سریعتر می کند.

این اپلیکیشن کوچک ۱ مگی که PopClip نام دارد بعد از نصب شکل و شمایل و کارکرد سیستم کاپی پیست متن شما در مک را به مانند iOS می کند. شما دیگر کافیست تنها یک متن را سلکت کرده تا گزینه هایی نظیر ، کپی ، دیکشنری ، جست و جو و … پیش روی شما قرار گیرد. برای دانلود این اپلیکیشن از اینجا اقدام نمایید.