شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای دنبال کردن یک واقعه نیاز به تبدیل ساعت آن اتفاق به ساعت محلی خود داشته اید. برای مثال یک مسابقه فوتبال ساعت ۱۶ به وقت محلی آرژانتین برگزار می شود و دوست دارید بدانید به وقت محلی شما ساعت بازی چه زمانی می شود. یا برای انجام کاری تا ساعت مشخصی از فلان روز فرصت دارید و دوست دارید بدانید تاریخ و ساعت دقیق آن به زمان محلی شما کی می شود اینجاست که سایت Time Zone Convertor به ما کمک خواهد کرد.

در این سایت شما با مشخص کردن تاریخ و ساعت مبدا و مشخص کردن مکان یا واحد زمانی که دوست دارید آن تاریخ تبدیل شود، تاریخ و زمان نهایی را بدست خواهید آورد.شاید سادگی کار با این سایت از ویژگی های اصلی آن باشد که به سرعت و به راحتی می توانید ساعت مورد نظر خود را بدست آورید. برای ورود به این سایت اینجا را کلیک کنید.