۵ اکتبر روز غم انگیزی برای گیک های دنیا و خصوصا هواداران اپل بود. استیو جابز بعد از سال‌ها مبارزه و جنگ با بیماری سرطان از دنیا رفت. چیزی نمی‌تونم بگم جز اینکه برای این مرد بزرگ سکوت کنم و افتخار کنم در عصری زندگی می‌کنم که استیو جابز نیز در آن عصر بوده است.

قطعا استیو جابز فردی‌ بود بی همتا و تکرار نشدنی که باید سال ها و حتی قرن ها منتظر ظهور فردی با چنین کاریزمایی باشیم. حرفی نیست جز ثبت این روز تلخ برای هواداران اپل.

+ همه چیز درباره استیو جابز