دیدید بعضی سایت ها عکستون رو می گیرن و اونو روی در و دیوار و ماشین و لباس بازیگرا و اینا قرار می دهند ؟ خب اگر ندیدید سایت Photofunia نمونه ای عالی از این سایت هاست که کافیه بعد از ورود به آن الگو و طرح خود را انتخاب و بعد از دادن عکستون , اون رُ مونتاژ شده تحویل بگیرید . بهتر هست ادامه داستان را خودتون اینجا ببینید ، به همین سادگی ؛ به همین خوشمزگی !