همانا لذت لایک خوردن تو گودر به مراتب بیش از فرندفید و فیس بوک هست اما دلیل آن را فعلا نمیتونم بگم شاید بعدا اعتراف کردم

– گاهی وقت ها بعضی پست ها را می خوام دوباره بنویسم و این بار واکنش ها را تو گودر و امثالهم ببینم