همیشه حقیقت آن چیزی نیست که در نگاه اول آن را می‌بینی !

شرح عکس : عکسی از عبور شترها در بیابان که به صورت عمود گرفته شده و سایه ها نقش اصلی را بازی می کنند . این عکس برنده عکس برتر طبیعت از مجله نشنال جئوگرافی بوده است .