سایت twittstat هر ماه آماری را درباره توییتر ارائه می دهد , طبق آخرین آمار ارائه شده در این سایت محبوب ترین و پرمصرف ترین سایت ها و ابرازهای توییتر در ماه گذشته اینها بوده اند :

۱ (۱) web ۳۸٫۴۶ %
۲ (۲) TweetDeck ۷٫۶۹ %
۳ (۶) Tweetie ۷٫۶۹ %
۴ (۱۳) TwitterFox ۳٫۸۵ %
۵ (۱۷۹) AirMe ۳٫۸۵ %
۶ (۵) twitterrific ۳٫۸۵ %
۷ (۳۱) Twitter4R ۳٫۸۵ %
۸ (۳) twitterfeed ۳٫۸۵ %
۹ (۷) txt ۳٫۸۵ %
۱۰ (۱۹) Twitstat Mobile ۳٫۸۵ %
۱۱ (۱۱) TwitterBerry ۳٫۸۵ %
۱۲ (۱۷) Power Twitter ۳٫۸۵ %
۱۳ (۴) twhirl ۳٫۸۵ %
۱۴ (۱۰) TwitterFon ۳٫۸۵ %
۱۵ (۶۲) ninjatweet ۳٫۸۵ %

شما هم می توانید با کلیک روی این کلاینت ها و سایت ها آن ها را تست کنید . البته رتبه نهم مربوط به آپدیت به وسیله اس ام اس است.