دوستان همونطور که می دانید امروز ۵:۳۰ صبح سیزن ۵ سریال لاست شروع شد برای دانلود از لینک های زیر می توانید استفاده کنید:

اپیزود یک – سیزن ۵ — قسمت اول –  قسمت دوم ( بخشی از این اپیزود مروری بر سیزن های گذشته و بخشی از آن از سیزن ۵ است )

اپیزود دو – سیزن ۵ — قسمت اولقسمت دوم

اپیزود سه – سیزن ۵ — قسمت اولقسمت دوم

اپیزود چهار – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

اپیزود پنجم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سوم قسمت چهارم

اپیزود ششم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

اپیزود هفتم – سیزن  ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

اپیزود هشتم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

اپیزود نهم – سیزن ۵ –  قسمت اولقسمت دوم قسمت سومقسمت چهارم

اپیزود دهم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دوم

اپیزود یازدهم  – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم

اپیزود دوازدهم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سوم قسمت چهارم

اپیزود سیزدهم  – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم پسورد www.lost.ir

در صورت اضافه شدن لینک های دیگر در همین پست ارائه خواهد شد .

+ لینک های دیگر دانلود :

اپیزود یک – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دوم

اپیزود دو – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دوم

اپیزود سه – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دوم

اپیزود چهار – سیزن ۵ – یک قسمت

اپیزود پنجم – سیزن ۵ – قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

اپیزود ششم – سیزن ۵ – یک قسمت

اپیزود هفتم – سیزن ۵ – یک قسمت pass:irfree.com

اپیزود هشتم – سیزن ۵ – یک قسمت

+ لینک های تورنت :

لینک تورنت اپیزود اول سیزن ۵ لاست

لینک تورنت اپیزود دوم سیزن ۵ لاست

لینک تورنت اپیزود سوم سیزن ۵ لاست

لینک تورنت قسمت ششم فصل ۵ لاست

لینک تورنت قسمت هشتم فصل ۵ لاست

+ لینک های زیرنویس :

زیرنویس انگلسی اپیزود دوم سیزن ۵ لاست

زیرنویس انگلیسی اپیزود اول سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود اول سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود دوم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود سوم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود چهارم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود پنجم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود هفتم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود هشتم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود نهم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود دهم سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود یازدهم  سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود دوازدهم  سیزن ۵ لاست

زیرنویس فارسی اپیزود سیزدهم سیزن ۵ لاست

توضیحات  : زیرنویس های موجود در این پست و سریال پریزن بریک توسط دوست عزیزم جناب آقای میلاد بابانژاد ترجمه شده و بنده هیچ گونه نسبتی با ایشان ندارم و زحمت ترجمه را این دوست عزیز می کشند که ایمیل ایشان در ابتدای این سریال موجود است . ضمنا بنده هیچ سریالی را زیرنویس نکرده ام و اسم مستعار MiLaD که در ابتدای این سریال ها مشاهده می کنید مربوط به آقای میلاد بابانژاد هست .