همانطور که می دانید در روزهای اخیر دکتر مزیدی از سران مافیای ای تی دچار تحول وبلاگی شدند , گفتم ما هم یک پست مثل دکتر بنویسیم طوری نمیشه خواستم بگم که :
در ماهیتابه عشقت سوختیم بی وفا روغن بریز !