در چند وقت گذشته متاسفانه نسخه موبایل روزنوشت میلاد دچار نقص شده بود و در موبایل بالا نمی آمد . این مشکل حل شد و زین پس می توانید از ۲ آدرس زیر از موبایل خود وارد روزنوشت میلاد نسخه WAP شوید :

http://wap.iMilad.com

http://m.iMilad.com