کمتر از ۲۰ روز تا شروع سال ۸۷ باقی مانده است . امروز تصمیم گرفتم آیکون فید ( خوراک ) روزنوشت میلاد را نوروزی کنم . آیکون جدید را در سمت راست مشاهده می نمایید. اگر هنوز عضو خوراک خوان های روزنوشت میلاد نشدید اکنون به طرح نوروزی خوراک میلاد بپیوندید. این هم آدرس خوراک روزنوشت میلاد 🙂 البته اگر روی همان لوگوی خوراک نوروزی هم کلیک نمایید می توانید به راحتی به عضویت آن  در آیید.