ویروس کش کاسپر رو یکی از قویترین آنتی ویروس ها می دانم اما اتفاقی ثانیه های پیش برایم افتاد که نظرم را کمی تغییر داد !  فرض کنید صدای بلندگو کامپیوترتان زیاد باشه , اتاق هم تاریک و می خواهید یک آهنگ از روی فلش دیسک به روی کامپیوتر خود بریزید . گویا فلش دیسک حامل یک تروجان و چندین ویروس هست.شما  بی خبر از وجود ویروس روی فلش دیسکتان و بدون اینکه صدای بلندگو را کم کنید فلش دیسک را وصل کامپیوتر می کنید . و اکنون صدای بلند بلندگویتان و جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ کاسپرسکی 😀 با این جیغ ویروس فلش دیسک  که سهله تمامی ویروس های بدن آدم هم کشته میشه 🙂