نمی دانم چه بگویم و چه بنویسم . هنوز ۲ ماه از آن واقعه بسیار تلخ نگذشته بود . فقط می نوانم خداحافظ مادربزرگ … در غروب اول محرم چه خوش رفتی … خداحافظ ……. ای خدا به ما صبری بده . روحش شاد .

پی نوشت : از لطف همه دوستان ممنونم.