منبع: روزنوشت میلاد www.imilad.comبدون شک جای خالی یک موتور سرچ ادبی در نت شدیدا احساس می شد. اکنون mibosearch این جای خالی را به خوبی پر کرده است . میبو یک موتور سرچ فوق العاده ادبی است که کلمه مورد نظر شما را در بین لغت نامه های دهخدا و معین می گردد و تمامی معانی آن به همراه کاملترین مراجع در اختیار شما قرار می گیرد . بنابراین با داشتن موتور سرچ Mibo شما به یک لغت نامه دهخدا و معین دسترسی دارید و می توانید هر لغتی را که دوست دارید اعم از اسامی افراد , مکان ها , لغت ها و … را در آن پیدا کنید. برای مثال من برای معنی میلاد معانی و ماخذ بسیار جالبی پیدا کردم که تا به حال نمی دانستم . MiboSearch درباره یکی از معانی میلاد آورده است:

نام یکی از پهلوانان ایران که چون کیکاووس به مازندران رفت ایران را به او سپرد و گرگین پسر اوست

و همچنین ابیاتی از فردوسی در شاهنامه که در آن از میلاد (پدر گرگین) یاد کرده است :

بدانسو که گرگین میلاد بود
که با گرز و با تیغ فولاد بود.
—————————
به میلاد بسپرد ایران زمین
کلید در گنج و تاج و نگین .
—————————
چو آمد بر آن شارسان بزرگ
که میلاد خواندیش کید سترگ

به نظرم ایده ایجاد MiboSearch بسیار عالی بوده و به مدیران آن تبریک میگم. شما هم می توانید برای پیدا کردن معانی لغات دلخواه خود به سایت Mibosearch مراجعه کنید.