شادیهایتان به بلندای امشب، غمهایتان به کوتاهی امروز باد

عید قربان و شب یلدا بر شما مبارک