فوت عزیزان ، انسان را در هم میشکند و واقعا آدم را خرد میکند . روز ۳۰ آبان را فراموش نخواهم کرد. ای خدا به ما صبری بده تا این غم بزرگ را تحمل کنیم. دیگر نمی توانم حرف بزنم …

پی نوشت: از لطف دوستان ممنونم.