از روز شنبه تغییرات گسترده ای در بخش آمار فیدبرنر اتفاق افتاده است.اکثر وبلاگ های ایرانی که از این سرویس استفاده می کردند با کاهش محسوس تعداد فیدخوان های وبلاگشان مواجه شده اند . اکثریت آمارها نشان از کاهش حداقل یک چهارمی فیدخوان ها می دهد. اما فیدبرنر در پیامی در سایت خود بیان کرد که اگر شما هم در روز شنبه ۳ نوامبر با کاهش آمار فیدخوان های خود مواجه شده اید دست به گیرنده های خود نزنید که اشکال از فرستنده است !. گویا سیستم گوگل Feedfetcher در جمعه شب دچار نقص شده که سبب شده آمارها در روز شنبه به درستی نشان داده نشوند. البته فیدبرنر قول داده که دیگر همچین اتفاقی تکرار نخواهد شد و این مشکل تا صبح دوشنبه حل خواهد شد.پس اگر شما هم امروز با تعجب آمار فیدخوان های خود را دیده اید نا امید نشوید و با خود نگویید که چه گفته اید که اینچنین محبوبیت خود را از دست داده اید و تا دوشنبه صبر کنید !

پی نوشت : اوضاع به حالت عادی بازگشت