شاید تا به حال بعضی از یوزرهای یاهو را دیده باشید که هنگامی که وارد یاهو مسنجر می شوند در کنار آیدی آنها عبارت IM Mobile به همراه یک عکس کوچک موبایل درج شده است . این بدان معنا است که آن فرد به وسیله موبایل و بخش موبایل یاهو وارد مسنجر خود شده است و این نشان موبایل به شما خبر می دهد که فرد مورد نظر شما با موبایل با شما ارتباط برقرار می کند. اما  نسخه موبایل سایت یاهو علاوه بر امکان دسترسی از موبایل امکان دسترسی از کامپیوتر را هم به شما می دهد . شما می توانید با ورود به نسخه موبایل سایت یاهو در اینجا و ورود به بخش Messenger یوزر و پسورد آیدی خود را داده و با نسخه موبایل یاهو مسنجر آنلاین شوید.

زین پس کنار آیدی شما یک عکس کوچک موبایل می آید و عبارت من موبایلم ! در کنار آن درج می شود.