گویا باید بزودی شاهد ورود دامنه هایی با نام های فارسی به اینترنت باشیم . چیزی بسیار می تواند جالب باشد و هزاران دامنه ای که اسم انگلیسی آنها قبلا ثبت شده بود اکنونن با اسم فارسی بتوان آنها را ثبت کرد. اولین دامین فارسی با آدرس http://مثال.آزمایشی/ به صورت نوشتاری مثال دات آزمایشی ( از چپ به راست )در دسترس هست و هنگام وارد کردن این آدرس در مرورگر خود با پیغام:

IDN های آزمایشی توسط ICANN نماینده اسم example.test به یازده زبان مختلف می باشند که همگی به پایگاه IDNwiki از طرف ICANN آدرس دهی شده‌اند. یعنی با تایپ کردن IDN در مرورگرتان ویا کلیک کردن بر روی پیوند IDN مربوط به زبان فارسی، در این صفحه مربوط به IDNwiki فارسی قرار می‌گیرید. از اینکه شما به بخش فارسی وارد شده‌اید به شما تبریک می گوییم!

همانطور که در متن این پیام می بینیم ۱۱ زبان قابلیت ثبت دامنه اختصاصی دارند که زبان فارسی هم جزو آن ها است. در بخش دیگری از این سایت نوشته شده که :

برای دستیابی به این صفحه چندین راه وجود دارد و بنابراین ممکن است چندین مسیر مختلف شما را به اینجا آورده باشد. لزومی ندارد که مرورگر شما برای دستیابی به این صفحه ویا برای مشارکت شما به طور کامل از IDNها حمایت کند. برای مثال، می توانید سطح پشتیبانی مرورگرتان از IDN را با پیوندهای زیر آزمایش کنید که هرکدام به این صفحه برمی گردند. آزمایش دیگر اینست که IDN را مستقیماً در خط آدرس مرورگر تایپ ویا کپی و پیست کنید. در صورتی مرورگر شما را به این صفحه می آورد که به طور کامل از IDN حمایت کند. با این وجود پیوندها در دو ستون اول در هر مرورگری بر روی آنها کلیک شود کار خواهند کرد. (درباره تفاوت بین فرمت های نمایشی، توضیحاتی در قسمت زبان انگلیسی IDNwiki basic concepts در مورد مفهوم های اساسی داده شده است. مطالب مربوط دیگری را نیز در آن قسمت خواهید یافت، که در حال حاضر به فارسی ترجمه نشده اند.)

هرچند که من تنها از طریق فایرفاکس توانستم آدرس مثال دات آزمایشی را باز کنم. صفحات دامنه دات آزمایشی به صورت ویکی است و شما می توانید تجربه خود از استفاده از این دامنه را بیان کنید . خصوصا اینکه این صفحه آیا با مرورگر شما اجرا شده است یا خیر؟

به هر حال قابلیت ثبت دامنه هایی با اسم فارسی می تواند خبر خوشحال کننده ای باشد.