با توجه به استقبالی که از تست های روانشناسی گذشته صورت گرفته تصمیم گرفتم باز هم از این دست تست های روانشناسی قرار دهم. تست امروز به شما کمک می کندخیلی بانمکه نه؟! تا متوجه شوید شما فردی رویایی هستید یا واقع گرا . این تست از ۲۵ سوال تشکیل شده است که شما پس از پاسخ به ۲۵ سوال یک امتیاز را کسب می کنید . این امتیاز شما در یکی از ۳ رنج  0 تا ۱۶ ، ۱۶ تا ۳۴ ، بین ۳۵ تا ۵۰ که در یکی از این ۳ بازه امتیاز شما قرار دارد و با توجه به پاسخ هایی که داده اید به شما گفته می شود که شما تا چه حد رویایی و یا واقع گرا هستید و تا چه قدر خلاقیت دارید. برای انجام دادن این تست به این سایت مراجعه نمایید

با توجه به اینکه بعضی از سوالات شاید پاسخ های مورد نظر ما را نداشته باشد سعی کنید آن جوابی را که ترجیح می دهید تیک بزنید . در نهایت توجه داشته باشید که همیشه آن چیزی که خودتان فکر می کنید هستید!

پی نوشت : عکس تزیینی است و شاید ربطی به این پست نداشته باشد !