شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که گاهی شماره ای را بر روی موبایلتان و یا تلفن ثابتان می بینید که نمی دانید مربوط به چه شهری و یا چه شبکه مخابراتی است.سایت International Numbering Plan یک سایت فوق العاده قوی مخابراتی است . در این سایت شما امکانات زیادی را مشاهده می کنید که از مهمترین آنها پیدا کردن شهر مورد نظر تلفن موبایل یا ثابت شماست ! . به بیان ساده تر شما به این سایت یک شماره موبایل و یا یک شماره ثابت می دهید بعد این سایت به شما می گوید که این تلفن مربوط به کدام یک از شهرهای ایران است .

در بخش دیگری از این سایت شما می توانید شماره IMEI موبایل خود (برای بدست آوردن شماره IMEI موبایل شما *#۰۶# وارد کنید ) را به سایت دهید تا این سایت مدل گوشی شما و تاریخ ساخت آن را به شما دهد . حتی شما می توانید بفهمید که آیا گوشی شما تقلبی است یا اصل !

برای پیدا کردن شماره تلفن های مورد نظرتان به اینجا و برای فهمیدن صحت اصل بودن گوشی تان به اینجا مراجعه کنید