بعد از یک مسافرت چند روزه به شیراز امروز دوباره مطالب را ادامه می دهیم. سفر بسیار خوبی بود و من از همه شیرازی های عزیز تشکر می کنم . اما عکسی که در زیر می بینید یک میدان عجیب در یکی از شهرهای مرکزی ایران است . همانطور که مشاهده می کنید این میدان به مانند میدان آزادی البته در مقیاس بسیار کوچکتر می باشد بطوریکه اگر شما قدی حدود ۱ متر و ۸۰ سانتی متر داشته باشید دستتان به بالای این میدان آزادی می رسد !!.در ضمن علفزار اطراف این میدان بسیار زننده بود و جا داشت که کمی لا اقل این علف ها را کوتاه می کردند . شاید بزودی در دیگر شهرهای ایران برچ میلاد ۳ متری هم ببینیم !