متاسفانه ساعت ۱۳ تا ۱۳:۱۵ امروز سیستم اس ام اس مونیتورینگ اس ام زد که سایت بالا نمیاد . فورا اومدم و دیدم دقیقا درسته . بعد از اینکه پینگ کردم دیدم پینگ میشه اما با تعداد بالا . حدودا هر ۸ بار ۱ بار موفقیت آمیز می شد. علت این قضیه برای من مشخص شده و امیدوارم که دیگر شاهد این مشکل نیاشیم .

با تشکر – میلاد