نرم افزار سمپا یک سامانه مدیریت پورتال است که امکانات فوق العاده ای را در اختیار متولیان پورتالهای سازمانی قرار می دهد. این نرم افزار در واقع یک هسته کنترل کننده مرکزی است که امکان تولید و توسعه بخشهای مختلف متناسب با نیاز یک پایگاه را فراهم می سازد. به عنوان مثال می توانید آن را مانند یک بورد مادر تصور کنید که امکان نصب کارتهای توسعه و بهره برداری از امکانات آنها را به شما می دهد. هسته مرکزی این نرم افزار شامل بخشی به نام "مدیریت کاربران" است. از طریق این بخش شما به راحتی قادر خواهید بود که اپراتورهای نگهداری سایت خود را تعریف کنید و دسترسی و یا عدم دسترسی آنها را به پورتلت های نصب شده، مشخص کنید. همچنین متناسب با طبیعت پورتلت نصب شده، می توانید نقش اپراتور را مشخص نمایید.

" یکی از نقاط قوت سمپا در مقایسه با بسیاری از نرم افزارهای مشابه موجود در بازار این است که تولید این نرم افزار از A تا Z در طی سه سال در رادکام صورت گرفته است و فارسی شده نرم افزارهای آماده خارجی نمی باشد. "

پورتلت های زیادی تا کنون برای سمپا طراحی و راه اندازی شده اند، ولی لازم نیست، شما هزینه همه آنها را برای بهره مندی از امکانات سمپا بپردازید، بلکه تنها پورتلت هایی را که به آنها نیاز دارید، می توانید انتخاب کنید. حتی در صورتیکه نیازمندی شما با پورتلت های موجود حل نمی شود، امکان طراحی پورتلت های جدید، متناسب با نیاز شما وجود دارد.

سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که از سمپا استفاده می کند.

نسخه نمایشی سمپا