دیروز داشتم روزنامه ها را میخوندم که دیدم علی پروین باز هم در مصاحبه اش از درصد استفاده کرده ! ۳ هفته قبل از پایان لیگ علی پروین در مصاحبه ای گفته بود که:

           به نظر من سایپا شانس بیشتری برای قهرمانی دارد و به احتمال ۴۰ درصد قهرمان میشود . البته استقلال هم شانس ۴۰ درصدی دارد و  30 درصد هم پرسپولیس شانس قهرمانی دارد!!، اما خدا را چه دیدید شاید مثل آن سال که در روز آخر قهرمانی را گرفتیم امسال هم دوباره پرسپولیس قهرمان لیگ شود]بلند می خندد و مکث می کند [به شرط آنکه بازی امروز را ببرند                                          

     

   اما چند روز پیش هم علی پروین در مصاحبه ای درباره شانس ایران برای قهرمانی در      مسابقات جام ملتهای آسیا گفت :         

                                       

  تیم ایران اگر ازبکستان را ببرد ۸۰% قهرمان جام ملت های آسیا میشود !

اما مطلبی طنز در روزنامه گل خواندم که به نظرم جالب اومد‌ :

علی پروین اصرار عجیبی دارد که برای تشریح ه چیزی و فهماندن آن به ما از فن < درصد بندی >  استفاده کند. آخرین درصدی که سلطان به آن افتخار داده است مربوط به قهرمانی تیم ملی میشود : ( با بردن ازبکستان ۸۰ % راه قهرمانی را رفته ایم ) وقتی سلطان میگوید ۸۰ درصد راه قهرمانی را رفته ایم بدانید که هنوز خیلی از راه قهرمانی مانده است چون سلطان هیچ حدی برای انتها ندارد و برداشت از این حرف در سنین مختلف متفاوت است . به این ترتیب می توانیم با بردن مالزی ۳۰ درصد و با بردن چین ۶۰ درصد دیگر راه را طی کنیم !. اگر فکر میکنید کار با همین درصدها به پایان میرسد سخت در اشتباهید چون تازه از بازیهای گروهی خارج میشویم و به دیدارهای حذفی میرسیم که با توجه به اهمیت بازیهای حذفی می توانیم با هر برد ۱۰۰ درصد دیگر به هدفمان که همان کسب قهرمانی رقابت هاست دست پیدا کنیم.وقتی که دید خود را باز کنیم و به همه چیز محدود نگاه نکنیم شما هم میتوانید از درصد نهایت استفاده را ببرید!!